rád premonštrátov

Jasov leží v jedinečnej kotline Slovenského Rudohoria a z náboženského - historického pohľadu je od roku 1802 jediným "žijúcim" opátstvom starých rádov, resp. reholí na Slovensku.

Premonštráti žijú v Jasove s väčšími, či menšími prestávkami už skoro 850 rokov. Svojím "stabilitas loci" - stabilnosťou miesta - sú živými svedkami doby, času a doprevádzajú seba a veriacich k Pánovi.

Snažia sa byť Kristovými vyslancami, Jeho svedkami a sprostredkovateľmi Jeho milosti.

ďalej si zvoľte

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.Relikvia posledného cisára Habsburskej monarchie, blahoslaveného Karola, bude dňa 21. mája 2018 pri pontifikálnej sv. omši o 10.30 hod. slávnostne inštalovaná v Opátskom chráme. Slávnosti sa zúčastnia aj pravnuci bl. Karola arcivojvodovia Karol Konštantín a Ildikó Habsburg-Lothringen. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť!

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

preloadingpreloadingpreloading