Nachádzate sa tu: Domov > Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Koncom minulého roka sme sa prostredníctvom Neziskovej organizácie nášho Opátstva uchádzali o dotáciu z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia s projektom, ktorého názov je: "Nahrávka a vydanie Omší P. Ľudovíta Skalníka, O. Praem.". Naša snaha bola úspešná. Fond na podporu umenia nám udelil dotáciu vo výške 3 350€. S pomocou tejto dotácie budeme v letnom období realizovať nahrávku troch omšových kompozícií premonštráta, ktorý v Jasove pôsobil v prvej polovici 19. storočia. P. Skalník je zabudnutou postavou hudobného umenia v našom geografickom prostredí. Jeho omše vynikajú slávnostnosťou, krásou a priezračnosťou. Jednu z nich ste si mohli vypočuť v roku 2012 a druhú minulý rok v máji pri inštalácii relikvie cisára Karola. Toto naše dielo môžete podporiť aj vy, minimálne poukázaním 2% svojich daní našej Neziskovej organizácii.

Pán Boh zaplať za každý milodar, za každú pomoc a modlitbu!

P. ĽUDOVÍT SKALNÍK, O. PRAEM.

*19. januára 1783 + 7. decembra 1848

Rodák z Rožňavy, jasovský premonštrát od roku 1805. Od roku 1809 až do svojej smrti žije v Jasovskom konvente, kde má na starosti hudbu. Spája ho priateľstvo s rožňavským biskupom, neskôr ostrihomským arcibiskupom a kardinálom Svätej Rímskej Cirkvi Jánom Krstiteľom Scitovským, ktorému dedikoval dve z troch svojich omší. Keďže mal zodpovednosť za chór a hudbu v Opátskom chráme v Jasove, dá sa predpokladať, že v kompozícii sa vyškolil vďaka opisovaniu nôt, ktoré mal na chóre k dispozícii. Z jeho diela sa mnoho nedochovalo, resp. nebolo zatiaľ nájdené. Predmetom projektu je nahrávka a vydanie najdôležitejšej časti jeho kompozičného odkazu a tým sú 3  omše v tóninách D dur, C dur a Es dur.

Ak nám s realizáciou projektu chcete pomôcť, radi privítame každé dobrodenie v podobe modlitby či hmotného daru, ktorý môžete adresovať našej Neziskovej organizácii na číslo účtu: SK11 1100 0000 0029 2184 2260.

Objednávky môžete adresovať mailom na sekretar@opatstvojasov.sk.

Dielo bude uvedené do života koncom tohto roka.

nach oben