komunita

Opát

Ambróz Martin Štrbák
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13. 8. 1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997
- zvolený za opáta 7.7.2009
- opátska benedikcia 30.8.2009

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 


Emeritný opát

Tomáš Karol Oto Bartal
- obliečka 2.7.1979
- prvé sľuby 2.7.1980
- kňazská vysviacka 29.6.1958
- zvolený za opáta 19.7.1990
- opátstka benedikcia 18.8.1990

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 

Prior

Peter Ján Budzák
- obliečka 31.7.1991
- prvé sľuby 2.7.1993
- kňazská vysviacka 13.6.1992
- rektor kostola Najsv. Trojice v Košiciach, člen opátskej rady

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 044 01 Košice


Subprior

Imrich Richard Rédli
- obliečka 15.9.1990
- prvé sľuby 11.9.1991
- kňazská vysviacka 13.6.1996
- farár vo farnosti Jasov, správca opátskeho chrámu
- provizor, člen opátskej rady, sudca diecézneho tribunálu

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 

 

Albert Ivan Petreje
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 


Mário Anton Hrtus
- obliečka 4.11.1979
- prvé sľuby 5.11.1980
- kňazská vysviacka 23.6.1963

Adresa:
Hlavná 75
Sk - 059 07 Lendak


Norbert Jakub Grich
- obliečka 9.2.1986
- prvé sľuby 9.2.1987
- kňazská vysviacka 16.6.1985
- farár vo farnosti Spišská Belá, obhajca zväzku

Adresa:
Rím. kat. farský úrad
Hviezdoslavova 27
Sk - 059 01 Spišská BeláAndrej Ondrej Kiss
- obliečka 10.1.1980
- prvé sľuby 21.1.1981
- kňazská vysviacka 10.6.1979
- farár vo farnosti Debraď

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Hlavná 147
Sk - 044 23 DebraďAngelus Štefan Kuruc
-
obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993

- kňazská vysviacka 20.6.1997
- farár vo farnosti Poproč

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Kostolná 47
Sk - 044 24 PopročJoachim Attila Banyko
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 14.6.1997

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov


Richard Peter Szakács
- obliečka 27.8.2002
- prvé sľuby 2.9.2005
- kňazská vysviacka 20.6.2009
- administrátor farnosti Leles

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Sk - 076 84 Leles

Hermann - Jozef Dušan Demjanovič
- obliečka 28.8.2014
- prvé sľuby 29.08.2016
- junior

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 040 01 Košice

 

Ak si niektorý náš dobrodinec chce nechať sláviť úmysel sv. omše, sme pripravení takéto sv. omše sláviť. Rovnako sme pripravení sláviť tzv. "gregoriánske sväté omše". Pod týmto pojmom je potrebné vidieť starú tradíciu, ktorá sa viaže na dobu pápeža Gregora Veľkého (pontifikát 590-604). Ide o slávenie za sebou nasledujúcich 30 sv. omší, ktoré sa viažu k zosnulým veriacim/dušiam. Tieto sv. omše sa slávia každý deň počas jedného mesiaca. 

Konferencia biskupov Slovenska ustanovila v roku 2011 milodar svätej omše na 5 €. 
Minimálny milodar na gregoriánske sväté omše je 150 €. 

Prosíme dobrodincov, aby svoj milodar vložili na účet v mbank: 520700 - 4204654573/8360

IBAN forma: SK83 8360 5207 0042 0465 4573

a do kolónky správa pre prijímateľa napísali svoje meno. 

Zároveň prosíme o zaslanie krátkej e-mailovej správy s menom darcu a úmyslom sv. omše na adresu gregorianskeomse@gmail.com .

Na uvedenej adrese očakávame aj všetky Vaše ostatné otázky a pripomienky.

Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Srdešne pozývame na slávenia spojené so spomienkou na bl. cisára Karola. Bližšie informácie nájdete v sekcii Relikvie bl. cisára Karola.

V utorok dopoludnia nás navštívili dvaja vzácni hostia, riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky TV Markíza pán Henrich Krejča a generálny riaditeľ pán Matthias Settele. Páni sa veľmi živo zaujímali o históriu Kláštora ako aj o jeho súčasnosť a o možnosti pomoci. My sme im poďakovali za ich záujem a za priestor, ktorý nám v poslednom čase venovali.

Dnes, dňa 24. júla 2018, generálna kapitula našej rehole zvolila nového generálneho opáta, ktorým sa stal osvietený pán Jos Wouters, emeritný opát opátstva Averbode v Belgicku.
Novému generálnemu opátovi vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na príhovor sv. Norberta a prosíme vás o modlitby zaňho, za našu rehoľu a za naše Opátstvo.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

Dňa 21. mája 2018 boli v Opátskom chráme slávnostne inštalované relikvie bl. cisára Karola Habsburského. Fotografie nájdete tu.

preloadingpreloadingpreloading