komunita

Opát

Ambróz Martin Štrbák
- narodený 6.4.1972
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13. 8. 1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997
- zvolený za opáta 7.7.2009
- opátska benedikcia 30.8.2009

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Sk - 044 23 Jasov 166


Emeritný opát

Tomáš Karol Oto Bartal
- narodený 28.8.1933
- obliečka 2.7.1979
- prvé sľuby 2.7.1980
- kňazská vysviacka 29.6.1958
- zvolený za opáta 19.7.1990
- opátstka benedikcia 18.8.1990

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Sk - 044 23 Jasov 166

Prior

Peter Ján Budzák
- narodený 23.12.1964
- obliečka 31.7.1991
- prvé sľuby 2.7.1993
- kňazská vysviacka 13.6.1992
- rektor kostola Najsv. Trojice v Košiciach

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 044 01 Košice


Subprior

Albert Ivan Petreje
- narodený 24.7.1969
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997
- výpomocný duchovný v kostole Najsv. Trojice, člen opátskej rady

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Sk - 044 23 Jasov 166


Mário Anton Hrtus
- narodený 8.9.1940
- obliečka 4.11.1979
- prvé sľuby 5.11.1980
- kňazská vysviacka 23.6.1963

Adresa:
Mierova 65
Sk - 059 07 Lendak


Norbert Jakub Grich
- narodený 6.6.1957
- obliečka 9.2.1986
- prvé sľuby 9.2.1987
- kňazská vysviacka 16.6.1985
- farár vo farnosti Kežmarok, dekan, obhajca zväzku

Adresa:
Rím. kat. farský úrad
Sk - 060 01 Kežmarok


Andrej Ondrej Kiss
- narodený 5.12.1955
- obliečka 10.1.1980
- prvé sľuby 21.1.1981
- kňazská vysviacka 10.6.1979
- farár vo farnosti Debraď

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Sk - 044 23 Jasov 166


Imrich Richard Rédli
- narodený 13.3.1972
- obliečka 15.9.1990
- prvé sľuby 11.9.1991
- kňazská vysviacka 13.6.1996
- farár vo farnosti Jasov, správca opátskeho chrámu
- provizor, člen opátskej rady, sudca diecézneho tribunálu

Adresa:
Kláštor premonštrátov

Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov


Angelus Štefan Kuruc O. Praem.:
- narodený 17.2.1967
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997
- farár vo farnosti Poproč


Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Sk - 044 24 Poproč

Joachim Attila Banyko
- narodený 3.9.1970
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 14.6.1997

Adresa:
Kláštor premonštrátov

Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov

Richard Peter Szakács
- narodený 31.8.1983
- obliečka 27.8.2002
- prvé sľuby 2.9.2005
- kňazská vysviacka 20.6.2009
- administrátor farnosti Leles

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Sk - 076 84 Leles


Konštantín Daniel Boleš
- narodený 9.5.1973
- obliečka 1.7.2012
- prvé sľuby 23.6.2013
- kňazská vysviacka 21.6.1997
- výpomocný duchovný v kostole Najsv. Trojice v Košiciach

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 040 01 Košice

Hermann - Jozef Dušan Demjanovič

- narodený 17.5.1983

- obliečka 28.8.2014

- prvé sľuby 29.08.2016

- junior

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 040 01 Košice

 

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

Návšteva opáta Ambróza v Užhorode
Foto z návštevy nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

gymnazium premonstratovPremonštráti obnovia gymnázium v Košiciach, Kováčska 28 otvorí svoje brány od budúceho školského roka. Ministerstvo školstva SR udelilo Rádu súhlas na to, aby ako zriaďovateľ po rokoch opäť otvoril cirkevné gymnázium. Rehoľa vlastní priestrannú školskú budovu v centre mesta Košice po stáročia, cirkevné gymnázium v nej pôsobilo už od 17.storočia. Samotní premonštráti spravovali gymnázium na Kováčskej od roku 1811. (Viac v článku)

Z premonštrátskeho Kostola Najsvätejšej Trojice po vyše 30-tich rokoch opäť vyzváňajú zvony. Z kostola rehole premonštrátov na Hlavnej ulici znovu počuť zvony, ktoré takmer 30 rokov mlčali. Košičanom a návštevníkom mesta sa z niekdajšieho jezuitského či univerzitného kostola, dnes Kostola Najsvätejšej Trojice, ozývajú pravidelne o 7.00, 12.00 a 18.00 hod.. Viac v tlačovej správe.

preloadingpreloadingpreloading