komunita

Opát

Ambróz Martin Štrbák
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13. 8. 1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997
- zvolený za opáta 7.7.2009
- opátska benedikcia 30.8.2009

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 


Emeritný opát

Tomáš Karol Oto Bartal
- obliečka 2.7.1979
- prvé sľuby 2.7.1980
- kňazská vysviacka 29.6.1958
- zvolený za opáta 19.7.1990
- opátstka benedikcia 18.8.1990

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 

Prior

Peter Ján Budzák
- obliečka 31.7.1991
- prvé sľuby 2.7.1993
- kňazská vysviacka 13.6.1992
- rektor kostola Najsv. Trojice v Košiciach, člen opátskej rady

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 044 01 Košice


Subprior

Imrich Richard Rédli
- obliečka 15.9.1990
- prvé sľuby 11.9.1991
- kňazská vysviacka 13.6.1996
- farár vo farnosti Jasov, správca opátskeho chrámu
- provizor, člen opátskej rady, sudca diecézneho tribunálu

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 

 

Albert Ivan Petreje
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 


Mário Anton Hrtus
- obliečka 4.11.1979
- prvé sľuby 5.11.1980
- kňazská vysviacka 23.6.1963

Adresa:
Hlavná 75
Sk - 059 07 Lendak


Norbert Jakub Grich
- obliečka 9.2.1986
- prvé sľuby 9.2.1987
- kňazská vysviacka 16.6.1985
- farár vo farnosti Spišská Belá, obhajca zväzku

Adresa:
Rím. kat. farský úrad
Hviezdoslavova 27
Sk - 059 01 Spišská BeláAndrej Ondrej Kiss
- obliečka 10.1.1980
- prvé sľuby 21.1.1981
- kňazská vysviacka 10.6.1979
- farár vo farnosti Debraď

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Hlavná 147
Sk - 044 23 DebraďAngelus Štefan Kuruc
-
obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993

- kňazská vysviacka 20.6.1997
- farár vo farnosti Poproč

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Kostolná 47
Sk - 044 24 PopročJoachim Attila Banyko
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 14.6.1997

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov


Richard Peter Szakács
- obliečka 27.8.2002
- prvé sľuby 2.9.2005
- kňazská vysviacka 20.6.2009
- administrátor farnosti Leles

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Sk - 076 84 Leles

Hermann - Jozef Dušan Demjanovič
- obliečka 28.8.2014
- prvé sľuby 29.08.2016
- junior

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 040 01 Košice

 

V utorok dopoludnia nás navštívili dvaja vzácni hostia, riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky TV Markíza pán Henrich Krejča a generálny riaditeľ pán Matthias Settele. Páni sa veľmi živo zaujímali o históriu Kláštora ako aj o jeho súčasnosť a o možnosti pomoci. My sme im poďakovali za ich záujem a za priestor, ktorý nám v poslednom čase venovali.

Dnes, dňa 24. júla 2018, generálna kapitula našej rehole zvolila nového generálneho opáta, ktorým sa stal osvietený pán Jos Wouters, emeritný opát opátstva Averbode v Belgicku.
Novému generálnemu opátovi vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na príhovor sv. Norberta a prosíme vás o modlitby zaňho, za našu rehoľu a za naše Opátstvo.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

Dňa 21. mája 2018 boli v Opátskom chráme slávnostne inštalované relikvie bl. cisára Karola Habsburského. Fotografie nájdete tu.

preloadingpreloadingpreloading