komunita

Opát

Ambróz Martin Štrbák
- narodený 6.4.1972
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13. 8. 1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997
- zvolený za opáta 7.7.2009
- opátska benedikcia 30.8.2009

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 


Emeritný opát

Tomáš Karol Oto Bartal
- narodený 28.8.1933
- obliečka 2.7.1979
- prvé sľuby 2.7.1980
- kňazská vysviacka 29.6.1958
- zvolený za opáta 19.7.1990
- opátstka benedikcia 18.8.1990

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 

Prior

Peter Ján Budzák
- narodený 23.12.1964
- obliečka 31.7.1991
- prvé sľuby 2.7.1993
- kňazská vysviacka 13.6.1992
- rektor kostola Najsv. Trojice v Košiciach, člen opátskej rady

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 044 01 Košice


Subprior

Imrich Richard Rédli
- narodený 13.3.1972
- obliečka 15.9.1990
- prvé sľuby 11.9.1991
- kňazská vysviacka 13.6.1996
- farár vo farnosti Jasov, správca opátskeho chrámu
- provizor, člen opátskej rady, sudca diecézneho tribunálu

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 

 

Albert Ivan Petreje
- narodený 24.7.1969
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov 


Mário Anton Hrtus
- narodený 8.9.1940
- obliečka 4.11.1979
- prvé sľuby 5.11.1980
- kňazská vysviacka 23.6.1963

Adresa:
Hlavná 65
Sk - 059 07 Lendak


Norbert Jakub Grich
- narodený 6.6.1957
- obliečka 9.2.1986
- prvé sľuby 9.2.1987
- kňazská vysviacka 16.6.1985
- farár vo farnosti Spišská Belá, obhajca zväzku

Adresa:
Rím. kat. farský úrad
Hviezdoslavova 27
Sk - 059 01 Spišská BeláAndrej Ondrej Kiss
- narodený 5.12.1955
- obliečka 10.1.1980
- prvé sľuby 21.1.1981
- kňazská vysviacka 10.6.1979
- farár vo farnosti Debraď

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Hlavná 147
Sk - 044 23 DebraďAngelus Štefan Kuruc 

- narodený 17.2.1967
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 20.6.1997
- farár vo farnosti Poproč


Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Kostolná 47
Sk - 044 24 PopročJoachim Attila Banyko
- narodený 3.9.1970
- obliečka 13.11.1991
- prvé sľuby 13.8.1993
- kňazská vysviacka 14.6.1997

Adresa:
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
Sk - 044 23 Jasov


Richard Peter Szakács
- narodený 31.8.1983
- obliečka 27.8.2002
- prvé sľuby 2.9.2005
- kňazská vysviacka 20.6.2009
- administrátor farnosti Leles

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Sk - 076 84 Leles


Konštantín Daniel Boleš
- narodený 9.5.1973
- obliečka 1.7.2012
- prvé sľuby 23.6.2013
- kňazská vysviacka 21.6.1997
- výpomocný duchovný v kostole Najsv. Trojice v Košiciach

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 040 01 Košice

Hermann - Jozef Dušan Demjanovič

- narodený 17.5.1983

- obliečka 28.8.2014

- prvé sľuby 29.08.2016

- junior

Adresa:
Rehoľný dom premonštrátov
Hlavná 67
Sk - 040 01 Košice

 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.Relikvia posledného cisára Habsburskej monarchie, blahoslaveného Karola, bude dňa 21. mája 2018 pri pontifikálnej sv. omši o 10.30 hod. slávnostne inštalovaná v Opátskom chráme. Slávnosti sa zúčastnia aj pravnuci bl. Karola arcivojvodovia Karol Konštantín a Ildikó Habsburg-Lothringen. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť!

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

preloadingpreloadingpreloading