Nachádzate sa tu: Domov > Relikvie bl. cisára Karola

Relikvie bl. cisára Karola

 V tejto sekcii nájdete aktuálne informácie o relikvii cisára Karola Habsburského.

 

Dňa 21. októbra slávi Cirkev liturgickú spomienku na bl. cisára Karola. Je to deň výročia jeho sobáša s princeznou Zitou Parmsko-Bourbonskou. V máji roku 2018 naše Opátstvo dostalo relikvie tohto svätca a my sa chceme o túto našu radosť podeliť s vami spoločnými sláveniami.
V Opátskom chráme v Jasove si bl. Karola pripomenieme pri sv. omši v nedeľu 20. októbra o 9.00 hod. opát Ambróz, ktorý sv. omšu obetuje za všetkých politikov. Po sv. omši bude možnosť modlitby a uctenia relikvie.

Srdečne všetkých pozývame!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondelok 21. mája prežilo Jasovské opátstvo mimoriadne slávnostnú chvíľu. Pri pontifikálnej svätej omši, ktorej predsedal jasovský opát J. M. Ambróz Martin Štrbák, O. Praem. boli do Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa prinesené ostatky posledného panovníka Habsburskej monarchie, blahoslaveného Karola Habsburského.

Na slávnosti sa zúčastnili čestní hostia, členovia Habsburskej rodiny - arcivojvodkyne Sophia a Ildikó von Habsburg-Lothringen, členovia Rádu sv. Juraja, predstavitelia Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi - výkonný riaditeľ P. Marian Gruber OCist, delegát slovenskej pobočky dp. Stanislav Žlnay, predstavitelia obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce Jasov Gabrielom Nagyom a veľký počet veriacich. S opátom Ambrózo
m koncelebrovali emeritný opát Tomáš Karol Bartal, O. Praem., P. Marian Gruber, OCist, jasovskí kanonici a ďalší kňazi z blízkeho i ďalekého okolia.

Vo svojej homílii opát Ambróz rozoberal pojem kráľ v historickom i literárnom kontexte. Venoval sa cisárovi Karolovi a osobnej skúsenosti, osobnom svedectve a upriamil pozornosť na kríž, ktorý spája Opátstvo s Karolom. Vyzdvihol čnosti Karola a pripomenul nutnosť modlitby za sebe zverených. Liturgiu hudobne obohatilo ordinárium Missa in D jasovského kanonika P. Ľudovíta Skalníka (1783-1848), ktorú predviedli sólisti Lucia Knoteková, Gabriela Hűbnerová, Pavol Cebák a Marián Lukáč a orchester opery Štátneho divadla v Košiciach, pod taktovkou dirigenta Adriána Harvana. Po svätej omši mali veriaci možnosť si uctiť relikvie bl. Karola.

Možnosť uctiť si relikviu majú všetci veriaci, ktorí navštívia Opátsky chrám v čase sv. omší a taktiež povzbudzujeme veriacich, aby v hojnom počte prichádzali navštevovať "patróna porazených" a vyprosovať si u neho príhovor a potrebné milosti.

nach oben