Nachádzate sa tu: Domov > Gregoriánske sv. omše

Gregoriánske sv. omše

Ak si niektorý náš dobrodinec chce nechať sláviť úmysel sv. omše, sme pripravení takéto sv. omše sprostredkovať. Rovnako sme pripravení sprostredkovať tzv. "gregoriánske sväté omše". Pod týmto pojmom je potrebné vidieť starú tradíciu, ktorá sa viaže na dobu pápeža Gregora Veľkého (pontifikát 590-604). Ide o slávenie za sebou nasledujúcich 30 sv. omší, ktoré sa viažu k zosnulým veriacim/dušiam. Tieto sv. omše sa slávia každý deň počas jedného mesiaca. Gregoriánske sv. omše sa slúžia za jedného zosnulého. 

Konferencia biskupov Slovenska ustanovila v roku 2011 milodar svätej omše na 5 € a viac. 
Minimálny milodar na gregoriánske sväté omše je 150 €. 

Prosíme dobrodincov, aby svoj milodar vložili na účet v mbank: 520700 - 4204654573/8360

IBAN forma: SK83 8360 5207 0042 0465 4573

a do kolónky správa pre prijímateľa napísali úmysel.

Zároveň prosíme o zaslanie krátkej e-mailovej správy s menom darcu, adresou a úmyslom sv. omše na adresu gregorianskeomse@opatstvojasov.sk. Z tejto adresy dostane dobrodinec oznámenie o dátume začatia slávenia sv. omší. Všetky informácie získate na uvedenej e-mailovej adrese alebo telefonicky na 0910 649 345 (volajte medzi 15.00 a 16.00 hod.). Keďže každý mesiac dostávame približne 200 úmyslov úctivo Vás prosíme o trpezlivosť pri ich spracovaní a pri spracovaní Vašich požiadaviek.

 

V prípade, že darca nemá možnosť poslať milodar elektronicky, ale posiela ho poštovou poukážkou, oznámenie dátumu začatia slávenia dostáva poštou vo forme obrázka.

Na uvedenej adrese očakávame aj všetky Vaše ostatné otázky a pripomienky.

Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

nach oben