Nachádzate sa tu:   - Odpustová slávnosť v Opátskom chráme

novinky

Odpustová slávnosť v Opátskom chráme

2019-06-17

Milí priatelia,

v nedeľu 23. júna sme oslávili patróna Opátskeho chrámu a Opátstva, sv. Jána Krstiteľa. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol vsdp. Imrich Richard Rédli, O. Praem. rektor chrámu, subprior kláštora a farár farnosti Jasov. Vo svojom príhovore povzbudil veriacich k opravdivej úcte k svätým a na príklade života sv. Jána Krstiteľa pripomenul veriacim kresťanskú povinnosť ohlasovať evanjelium.

V závere slávnosti sa prihovoril opát Ambróz, ktorý sa všetkým poďakoval za účasť, prípravu a realizáciu slávnosti a taktiež aj celebrantovi za jeho povzbudivé slová.

Prehliadky budú v tomto týždni v štandardných časoch:

utorok - piatok: 10.00 hod., 11.00 hod., 12.30 hod., 13.30 hod. a 14.30 hod.

V sobotu budú prehliadky o 10.00 hod., 11.00 hod., 12.30 hod. a 13.30 hod.

V piatok sú srdečne pozvaní záujemcovia o hlbšie a odbornejšie poznanie dejín nášho kláštora na prehliadku s našimi historičkami, ktorá sa začína o 10.00 hod.

Tešíme sa na vás!

 
Powered by CMSimpleRealBlog

   

  

nach oben