Nachádzate sa tu:   - Slávnosť Svätých Košických mučeníkov

novinky

Slávnosť Svätých Košických mučeníkov

2019-09-04

Milí priatelia,

v sobotu 7. septembra uplynie 400 rokov od smrti Svätých Košických mučeníkov, ktorí boli umučení na mieste, kde dnes stojí náš Chrám Najsvätejšej Trojice v Košiciach. Oslavy sa konajú v sobotu 7. septembra v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, kde o 9.00 hod. začína Fatimská pobožnosť, ktorú bude viesť pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a po ktorej bude nasledovať slávnostná sv. omša so začiatkom o 10.00 hod., ktorú bude celebrovať košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober.

V nedeľu 8. septembra vás pozývame na bohatý duchovný program do Chrámu Najsvätejšej Trojice, kde bude sv. omšu o 8.30 hod. celebrovať provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku P. Rudolf Uher. O 10.00 hod. vás pozývame na pontifikálnu sv. omšu latinsko-maďarskú, ktorú bude celebrovať J. Em. Mons. Péter Erdő, budapeštiansko-ostrihomský arcibiskup, primas maďarský.

Popoludní o 17.00 hod. vás pozývame na Koncert ku cti Svätých Košických mučeníkov, na ktorom sa predstaví zbor jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave - Chorus Salvatoris.

Bližšie informácie nájdete tu.

Svätí Košickí mučeníci, orodujte za nás!

 

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

   

  

nach oben