Nachádzate sa tu:   - Odpustová slávnosť sv. Jána Krstiteľa

novinky

Odpustová slávnosť sv. Jána Krstiteľa

2022-06-20

Milí priatelia,

každoročne si Cirkev 24. júna pripomína Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Ide o patróna nášho Opátstva i Opátskeho chrámu v Jasove. Sv. Jána Krstiteľa si uctíme pri sv. omši vo štvrtok o 7.00 hod. v Opátskom chráme a pri slávnostnej sv. omši v sobotu 25. júna o 10.00 hod. Túto sv. omšu bude celebrovať o. Petro Zharkovskyi, riaditeľ Caritas Ukrajina. Po sv. omši ste pozvaní na besedu s o. Petrom Zharkovskyim a budete mať možnosť pýtať sa ho na aktuálne dianie na Ukrajine. Súčasťou besedy bude aj zbierka na potreby charity na Ukrajine.

Ďalšou možnosťou stretnúť sa a porozprávať sa s o. Petrom bude v Chráme Najsvätejšej Trojice v Košiciach rovnako v sobotu 25. júna pri sv. omši o 18.30 hod.

Tešíme sa na vás a už teraz vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!

 
Powered by CMSimpleRealBlog

   

  

nach oben