Nachádzate sa tu:   - Darujte nám 2% zo svojich daní

novinky

Darujte nám 2% zo svojich daní

2021-02-10

Milí priatelia,

v tomto období roka sa o vašu priazeň prostredníctvom poukázania 2% z vašich daní uchádza veľké množstvo rôznych dobročinných nadácii. Medzi nimi sa o túto formu priazne uchádzame aj my prostredníctvom Neziskovej organizácie Rádu premonštrátov - Opátstva Jasov.

Prostriedky, ktoré nám touto formou poukazujete využívame na organizáciu kultúrnych podujatí, rozširovanie ponuky služieb pre návštevníkov, obnovu objektu Jasovského kláštora, zviditeľňovanie a zvyšovanie povedomia a v neposlednom rade i na ochranu kultúrneho dedičstva.

Ak ste niekedy v minulosti využili túto formu podpory pre nás, aj vďaka vám je obnovená freska nad vstupom do kláštora v Jasove, pracuje sa na obnove fresky sv. Cecílie nad chórom v Opátskom chráme v Jasove, prebieha obnova oltára sv. Barbory v Opátskom chráme. Rovnako vďaka tejto podpore organizujeme kultúrne podujatia: Vianočný koncert Katky Koščovej v roku 2019, Requiem za Andreja Sauberera, pri ktorom zaznelo Requiem W. A. Mozarta v podaní orchestra a Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Okrem toho sa nám v rámci zachovania kultúrneho dedičstva podarilo vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vydať CD Omše Ľudovíta Skalníka. Treba povedať, že sa nám postupne darí rozširovať prehliadkovú trasu jasovského kláštora, čo by tiež nebolo možné bez pomoci realizovať. Plánujeme v kláštore zriadiť kaviareň, ktorá by bola prístupná veriacim (teda návštevníkom liturgií), turistom i miestnym. 

Ďalšou výzvou, pred ktorou stojíme a ktorú bez pomoci nezvládneme, je dôstojná oslava jubilejného roka 2021, ktorý sme začali. V rámci programu si svoje nájdu veriaci, neveriaci i hľadajúci, ľudia, ktorí túžia po duchovnej blízkosti a atmosfére modlitby, ale aj ľudia túžiaci po kultúrnom vyžití spojenom s duchovnou atmosférou a príjemným výletom. V rámci Jubilea sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Východoslovenskou galériou v Košiciach, z ktorej vznikla výstava Umením a slovom.

V neposlednom rade treba povedať, že pracujeme na obnove organa v Opátskom chráme v Jasove. Tento nástroj v jeho plnej zvukovej kráse v posledných desaťročiach nebolo možné počuť. Vďaka tomu môžeme pripraviť aj organové koncerty, na ktorých vystúpia umelci z rôznych kútov Európy (Veľká Británia, Nemecko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko). 

Veríme, že v tomto krátko texte sa nám podarilo presne vystihnúť všetko podstatné. Už vopred vám ďakujeme za podporu a prípadné šírenie zvesti o nás medzi svojich priateľov a známych, ktorí nie sú rozhodnutí, komu venujú svoje 2%. Ubezpečujeme vás o svojich modlitbách za vás - našich dobrodincov a priateľov.

Bližšie informácie môžete získať e-mailom na info@opatstvojasov.sk alebo telefonicky na 0910 649 345.

Formulár si môžete stiahnuť tu.

 
Powered by CMSimpleRealBlog

   

  

nach oben