program rádu

Dňa 6. júna slávime slávnosť zakladateľa rehole sv. otca Norberta. Sv. omša v tento deň bude v Opátskom chráme o 7.00 hod.

Dňa 24. júna slávime slávnosť sv. Jána Krstiteľa. Je to titulárna slávnosť Opátskeho chrámu a Opátstva. Pozývame všetkých na slávenie o 9.00 hod., ktorému bude predsedať vsdp. Andrej Ondrej Kiss, O. Praem., farár vo farnosti Debraď.

Dňa 29. júna na slávnosť apoštolov Petra a Pavla si opát Tomáš pripomína 60. výročie svojho kňazského svätenia. Pri tejto príležitosti pozývame veriacich na slávnostnú sv. omšu dňa 7. júla o 11.00 hod. v Opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove.

Od 22. júla do 4. augusta sa opát Ambróz a subprior Imrich zúčastňujú zasadania generálnej kapituly rehole v holandskom Rolducu. Prosíme o modlitby za generálnu kapitulu, rehoľu i Opátstvo.

Dňa 28. 8. 2018 sa opát Tomáš dožíva svojich krásnych narodenín. Je to zároveň slávnosť Nášho otca svätého Augustína.

Dňa 29. 8. 2018 sa koná stretnutie Kapituly. Pozývame vás na konventnú sv. omšu o 10.00 hod.

Dňa 12. 9. 2018 sa uskutoční prednáška opáta Ambróza vo Východoslovenskej Galérii v Košiciach. Bližšie informácie nájdete tu.

Dňa 21. októbra je spomienka na blahoslaveného cisára a kráľa Karola Habsburského. Pozývame na slávenie sviatku tohto svätca, ktorého relikvie sa nachádzajú v Opátskom chráme. Svätá omša v tento deň bude v Opátskom chráme o 9.00 hod., celebrovať ju bude prior Peter.

Dňa 28. októbra bude opát Ambróz v Opátskom chráme o 9.00 hod. sláviť sv. omšu za politikov, pri príležitosti sviatku bl. cisára Karola.


 
Ak si niektorý náš dobrodinec chce nechať sláviť úmysel sv. omše, sme pripravení takéto sv. omše sláviť. Rovnako sme pripravení sláviť tzv. "gregoriánske sväté omše". Pod týmto pojmom je potrebné vidieť starú tradíciu, ktorá sa viaže na dobu pápeža Gregora Veľkého (pontifikát 590-604). Ide o slávenie za sebou nasledujúcich 30 sv. omší, ktoré sa viažu k zosnulým veriacim/dušiam. Tieto sv. omše sa slávia každý deň počas jedného mesiaca. 

Konferencia biskupov Slovenska ustanovila v roku 2011 milodar svätej omše na 5 €. 
Minimálny milodar na gregoriánske sväté omše je 150 €. 

Prosíme dobrodincov, aby svoj milodar vložili na účet v mbank: 520700 - 4204654573/8360

IBAN forma: SK83 8360 5207 0042 0465 4573

a do kolónky správa pre prijímateľa napísali svoje meno. 

Zároveň prosíme o zaslanie krátkej e-mailovej správy s menom darcu a úmyslom sv. omše na adresu gregorianskeomse@gmail.com .

Na uvedenej adrese očakávame aj všetky Vaše ostatné otázky a pripomienky.

Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Srdešne pozývame na slávenia spojené so spomienkou na bl. cisára Karola. Bližšie informácie nájdete v sekcii Relikvie bl. cisára Karola.

V utorok dopoludnia nás navštívili dvaja vzácni hostia, riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky TV Markíza pán Henrich Krejča a generálny riaditeľ pán Matthias Settele. Páni sa veľmi živo zaujímali o históriu Kláštora ako aj o jeho súčasnosť a o možnosti pomoci. My sme im poďakovali za ich záujem a za priestor, ktorý nám v poslednom čase venovali.

Dnes, dňa 24. júla 2018, generálna kapitula našej rehole zvolila nového generálneho opáta, ktorým sa stal osvietený pán Jos Wouters, emeritný opát opátstva Averbode v Belgicku.
Novému generálnemu opátovi vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na príhovor sv. Norberta a prosíme vás o modlitby zaňho, za našu rehoľu a za naše Opátstvo.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

Dňa 21. mája 2018 boli v Opátskom chráme slávnostne inštalované relikvie bl. cisára Karola Habsburského. Fotografie nájdete tu.

preloadingpreloadingpreloading