program rádu

D§a 28.8.2016 sa opát Tomáš dožíva svojich krásnych narodenín. Je to zároveň slávnosť Nášho otca svätého Augustína.

Dňa 29.8.2016 v rámci konventnej sv. omše o 10.00 v prítomnosti celej kapituly zloží svoje prvé sľuby náš novic Hermann Jozef. Prosíme o modlitby pre neho i pre celú komunitu.

OD 31.8 do 2.9.2016  opát Ambróz bude ako člen expertného tímu na kongrese RENOVABIS vo Freisingu pri Mníchove.

5.9.2016 sa začína nový školský rok slávnostným Veni Creator v našom gymnáziu, Pre všetkých študentov vyprosujeme veľa Božích milostí a plnosť darov Ducha svätého.
dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

Návšteva opáta Ambróza v Užhorode
Foto z návštevy nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

gymnazium premonstratovPremonštráti obnovia gymnázium v Košiciach, Kováčska 28 otvorí svoje brány od budúceho školského roka. Ministerstvo školstva SR udelilo Rádu súhlas na to, aby ako zriaďovateľ po rokoch opäť otvoril cirkevné gymnázium. Rehoľa vlastní priestrannú školskú budovu v centre mesta Košice po stáročia, cirkevné gymnázium v nej pôsobilo už od 17.storočia. Samotní premonštráti spravovali gymnázium na Kováčskej od roku 1811. (Viac v článku)

Z premonštrátskeho Kostola Najsvätejšej Trojice po vyše 30-tich rokoch opäť vyzváňajú zvony. Z kostola rehole premonštrátov na Hlavnej ulici znovu počuť zvony, ktoré takmer 30 rokov mlčali. Košičanom a návštevníkom mesta sa z niekdajšieho jezuitského či univerzitného kostola, dnes Kostola Najsvätejšej Trojice, ozývajú pravidelne o 7.00, 12.00 a 18.00 hod.. Viac v tlačovej správe.

preloadingpreloadingpreloading