program rádu

Dňa 6. júna slávime slávnosť zakladateľa rehole sv. otca Norberta. Sv. omša v tento deň bude v Opátskom chráme o 7.00 hod.

Dňa 24. júna slávime slávnosť sv. Jána Krstiteľa. Je to titulárna slávnosť Opátskeho chrámu a Opátstva. Pozývame všetkých na slávenie o 9.00 hod., ktorému bude predsedať vsdp. Andrej Ondrej Kiss, O. Praem., farár vo farnosti Debraď.

Dňa 29. júna na slávnosť apoštolov Petra a Pavla si opát Tomáš pripomína 60. výročie svojho kňazského svätenia. Pri tejto príležitosti pozývame veriacich na slávnostnú sv. omšu dňa 7. júla o 11.00 hod. v Opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove.

Od 22. júla do 4. augusta sa opát Ambróz a subprior Imrich zúčastňujú zasadania generálnej kapituly rehole v holandskom Rolducu. Prosíme o modlitby za generálnu kapitulu, rehoľu i Opátstvo.

Dňa 28. 8. 2018 sa opát Tomáš dožíva svojich krásnych narodenín. Je to zároveň slávnosť Nášho otca svätého Augustína.

Dňa 29. 8. 2018 sa koná stretnutie Kapituly. Pozývame vás na konventnú sv. omšu o 10.00 hod.

Dňa 12. 9. 2018 sa uskutoční prednáška opáta Ambróza vo Východoslovenskej Galérii v Košiciach. Bližšie informácie nájdete tu.

Dňa 13. 10. 2018 sa opát Ambróz zúčastní stretnutia Prezídia Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi v cisterciánskom opátstve v Heiligenkreuz.

Dňa 21. októbra je spomienka na blahoslaveného cisára a kráľa Karola Habsburského. Pozývame na slávenie sviatku tohto svätca, ktorého relikvie sa nachádzajú v Opátskom chráme. Svätá omša v tento deň bude v Opátskom chráme o 9.00 hod., celebrovať ju bude prior Peter a bude obetovaná za politikov.


 
V utorok dopoludnia nás navštívili dvaja vzácni hostia, riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky TV Markíza pán Henrich Krejča a generálny riaditeľ pán Matthias Settele. Páni sa veľmi živo zaujímali o históriu Kláštora ako aj o jeho súčasnosť a o možnosti pomoci. My sme im poďakovali za ich záujem a za priestor, ktorý nám v poslednom čase venovali.

Dnes, dňa 24. júla 2018, generálna kapitula našej rehole zvolila nového generálneho opáta, ktorým sa stal osvietený pán Jos Wouters, emeritný opát opátstva Averbode v Belgicku.
Novému generálnemu opátovi vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na príhovor sv. Norberta a prosíme vás o modlitby zaňho, za našu rehoľu a za naše Opátstvo.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

Dňa 21. mája 2018 boli v Opátskom chráme slávnostne inštalované relikvie bl. cisára Karola Habsburského. Fotografie nájdete tu.

preloadingpreloadingpreloading