naše projekty

Informačný kiosk - Kláštor remonštrátov v Jasove

Košický samosprávny kraj v rámci programu Terra Incognita pridelil dotáciu Rádu premonštrátov - Opátstvo Jasovna na projekt : "Informačný kiosk - Kláštor premonštrátov v Jasove", ktorý bude umiestnený v priestore kláštora, s možnosťou prístupu verejnosti k informáciám o významnej kutúrnej pamiatke, histórii Rádu premonštrátov a kláštora spolu s fotkami z exteriéru a interiéru kostola a kláštora, aj mimo sezóny bez sprievodu. Naviac táto prezentácia bude aktualizovaná na základe získaných poznatkov z architektonicko historických výskumov kláštora a záhrady, ktoré sú spolufinancované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky z programu: "Obnovme si svoj dom".

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z Programu Terra Incognita.

 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.Relikvia posledného cisára Habsburskej monarchie, blahoslaveného Karola, bude dňa 21. mája 2018 pri pontifikálnej sv. omši o 10.30 hod. slávnostne inštalovaná v Opátskom chráme. Slávnosti sa zúčastnia aj pravnuci bl. Karola arcivojvodovia Karol Konštantín a Ildikó Habsburg-Lothringen. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť!

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

preloadingpreloadingpreloading