naše projekty

Informačný kiosk - Kláštor remonštrátov v Jasove

Košický samosprávny kraj v rámci programu Terra Incognita pridelil dotáciu Rádu premonštrátov - Opátstvo Jasovna na projekt : "Informačný kiosk - Kláštor premonštrátov v Jasove", ktorý bude umiestnený v priestore kláštora, s možnosťou prístupu verejnosti k informáciám o významnej kutúrnej pamiatke, histórii Rádu premonštrátov a kláštora spolu s fotkami z exteriéru a interiéru kostola a kláštora, aj mimo sezóny bez sprievodu. Naviac táto prezentácia bude aktualizovaná na základe získaných poznatkov z architektonicko historických výskumov kláštora a záhrady, ktoré sú spolufinancované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky z programu: "Obnovme si svoj dom".

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z Programu Terra Incognita.

 

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

Návšteva opáta Ambróza v Užhorode
Foto z návštevy nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

gymnazium premonstratovPremonštráti obnovia gymnázium v Košiciach, Kováčska 28 otvorí svoje brány od budúceho školského roka. Ministerstvo školstva SR udelilo Rádu súhlas na to, aby ako zriaďovateľ po rokoch opäť otvoril cirkevné gymnázium. Rehoľa vlastní priestrannú školskú budovu v centre mesta Košice po stáročia, cirkevné gymnázium v nej pôsobilo už od 17.storočia. Samotní premonštráti spravovali gymnázium na Kováčskej od roku 1811. (Viac v článku)

Z premonštrátskeho Kostola Najsvätejšej Trojice po vyše 30-tich rokoch opäť vyzváňajú zvony. Z kostola rehole premonštrátov na Hlavnej ulici znovu počuť zvony, ktoré takmer 30 rokov mlčali. Košičanom a návštevníkom mesta sa z niekdajšieho jezuitského či univerzitného kostola, dnes Kostola Najsvätejšej Trojice, ozývajú pravidelne o 7.00, 12.00 a 18.00 hod.. Viac v tlačovej správe.

preloadingpreloadingpreloading