relikvie bl. cisára Karola

 V tejto sekcii nájdete aktuálne informácie o relikvii cisára Karola Habsburského.

 

Dňa 21. októbra slávi Cirkev liturgickú spomienku na bl. cisára Karola. Je to deň výročia jeho sobáša s princeznou Zitou Parmsko-Bourbonskou. V máji tohto roku naše Opátstvo dostalo relikvie tohto svätca a my sa chceme o túto našu radosť podeliť s vami spoločnými sláveniami.
V Opátskom chráme v Jasove si bl. Karola pripomenieme pri sv. omšiach v nedele 21. a 28. októbra. Dňa 21. októbra bude sv. omšu o 9.00 hod. sláviť prior vsdp. Peter Ján Budzák, O. Praem. a o týždeň neskôr, dňa 28. októbra, o 9.00 hod. opát Ambróz, ktorý sv. omšu obetuje za všetkých politikov. Po sv. omšiach bude možnosť modlitby a uctenia relikvie.

Relikvia bl. cisára poputuje aj do nášho chrámu v Košiciach, kde bude možnosť uctenia po sv. omši v tradičnom rímskom ríte, ktorá sa bude sláviť v stredu 24. októbra o 19.30 hod. O deň neskôr, vo štvrtok 25. októbra, bude možnosť uctenia po rannej sv. omši pre študentov Premonštrátskeho gymnázia, ktorá sa začína o 8.00 hod.

Srdečne všetkých pozývame!

V pondelok 21. mája prežilo Jasovské opátstvo mimoriadne slávnostnú chvíľu. Pri pontifikálnej svätej omši, ktorej predsedal jasovský opát J. M. Ambróz Martin Štrbák, O. Praem. boli do Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa prinesené ostatky posledného panovníka Habsburskej monarchie, blahoslaveného Karola Habsburského.

Na slávnosti sa zúčastnili čestní hostia, členovia Habsburskej rodiny - arcivojvodkyne Sophia a Ildikó von Habsburg-Lothringen, členovia Rádu sv. Juraja, predstavitelia Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi - výkonný riaditeľ P. Marian Gruber OCist, delegát slovenskej pobočky dp. Stanislav Žlnay, predstavitelia obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce Jasov Gabrielom Nagyom a veľký počet veriacich. S opátom Ambrózom koncelebrovali emeritný opát Tomáš Karol Bartal, O. Praem., P. Marian Gruber, OCist, jasovskí kanonici a ďalší kňazi z blízkeho i ďalekého okolia.

Vo svojej homílii opát Ambróz rozoberal pojem kráľ v historickom i literárnom kontexte. Venoval sa cisárovi Karolovi a osobnej skúsenosti, osobnom svedectve a upriamil pozornosť na kríž, ktorý spája Opátstvo s Karolom. Vyzdvihol čnosti Karola a pripomenul nutnosť modlitby za sebe zverených. Liturgiu hudobne obohatilo ordinárium Missa in D jasovského kanonika P. Ľudovíta Skalníka (1783-1848), ktorú predviedli sólisti Lucia Knoteková, Gabriela Hűbnerová, Pavol Cebák a Marián Lukáč a orchester opery Štátneho divadla v Košiciach, pod taktovkou dirigenta Adriána Harvana. Po svätej omši mali veriaci možnosť si uctiť relikvie bl. Karola.

Možnosť uctiť si relikviu majú všetci veriaci, ktorí navštívia Opátsky chrám v čase sv. omší a taktiež povzbudzujeme veriacich, aby v hojnom počte prichádzali navštevovať "patróna porazených" a vyprosovať si u neho príhovor a potrebné milosti.

ďalej si zvoľte

Ak si niektorý náš dobrodinec chce nechať sláviť úmysel sv. omše, sme pripravení takéto sv. omše sláviť. Rovnako sme pripravení sláviť tzv. "gregoriánske sväté omše". Pod týmto pojmom je potrebné vidieť starú tradíciu, ktorá sa viaže na dobu pápeža Gregora Veľkého (pontifikát 590-604). Ide o slávenie za sebou nasledujúcich 30 sv. omší, ktoré sa viažu k zosnulým veriacim/dušiam. Tieto sv. omše sa slávia každý deň počas jedného mesiaca. 

Konferencia biskupov Slovenska ustanovila v roku 2011 milodar svätej omše na 5 €. 
Minimálny milodar na gregoriánske sväté omše je 150 €. 

Prosíme dobrodincov, aby svoj milodar vložili na účet v mbank: 520700 - 4204654573/8360

IBAN forma: SK83 8360 5207 0042 0465 4573

a do kolónky správa pre prijímateľa napísali svoje meno. 

Zároveň prosíme o zaslanie krátkej e-mailovej správy s menom darcu a úmyslom sv. omše na adresu gregorianskeomse@gmail.com .

Na uvedenej adrese očakávame aj všetky Vaše ostatné otázky a pripomienky.

Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Srdešne pozývame na slávenia spojené so spomienkou na bl. cisára Karola. Bližšie informácie nájdete v sekcii Relikvie bl. cisára Karola.

V utorok dopoludnia nás navštívili dvaja vzácni hostia, riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky TV Markíza pán Henrich Krejča a generálny riaditeľ pán Matthias Settele. Páni sa veľmi živo zaujímali o históriu Kláštora ako aj o jeho súčasnosť a o možnosti pomoci. My sme im poďakovali za ich záujem a za priestor, ktorý nám v poslednom čase venovali.

Dnes, dňa 24. júla 2018, generálna kapitula našej rehole zvolila nového generálneho opáta, ktorým sa stal osvietený pán Jos Wouters, emeritný opát opátstva Averbode v Belgicku.
Novému generálnemu opátovi vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na príhovor sv. Norberta a prosíme vás o modlitby zaňho, za našu rehoľu a za naše Opátstvo.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

Dňa 21. mája 2018 boli v Opátskom chráme slávnostne inštalované relikvie bl. cisára Karola Habsburského. Fotografie nájdete tu.

preloadingpreloadingpreloading