spiritualita sv. Norberta

Základnými stĺpmi premonštrátskej spirituality sú tri latinské slová CONTEMPLATIO – COMMUNIO – ACTIO.

Pojem „ kontemplácia “ zahŕňa v sebe niečo, čo bolo základným znamením raného mníšstva. Ide o priame zameranie na Boha, hľadanie cesty k nemu ako k poslednému a základnému cieľu života skrze modlitbu, adoráciu, bohoslužbu, hľadanie Boha v spolubratoch a spolusestrách, ktorí sú nám daní a s ktorými zdieľame život, či v ostatných ľuďoch, ku ktorým sú premonštráti poslaní - v duchu svojho apoštolátu (príkladom v takomto hľadaní môžu byť napríklad traja mudrci, vydávajúci sa za novonarodeným kráľom, zo známeho evanjeliového príbehu).

Druhým základným prvkom premonštrátskej spirtuality je „ bratstvo “. Premonštráti nachádzajú svoj návod k životu v spoločenstve bratov v Regule sv. Augustína, ktorá hneď na úvod zdôrazňuje jednu myseľ, jednu dušu a jedno srdce v Bohu. Spoločný bratský život vychádza z hlbokého spojenia s Kristom ako naším bratom : „ Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí volať ich bratmi, keď hovorí : Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť “ ( Hebr 2,11-12 ).

Pojem „ actio “ označuje misijnú zložku premonštrátskeho života. Pápež Benedikt XVI., pri príležitosti 75. generálneho zhromaždenia únie generálnych predstavených „ o zasvätenom živote v Európe “, uvádza, že tak, ako kedysi sv. Pavol na Aeropágu predstavoval Grékom „ neznámeho Boha “, tak sa aj rehoľníci majú stať aktívnymi v dnešnom svete. Aj zakladateľ premonštrátskej rehole, sv. Norbert, po svojom obrátení v roku 1115 sa stále viac venoval neúnavnej kazateľskej činnosti, kamkoľvek prišiel. Pri svojej misijnej činnosti precestoval takmer pol Európy a najmä vďaka tomu je dnes Rád zastúpený na všetkých kontinentoch.

Podľa zdroja: HANDGRÄTINGER,T. : Hledání Boha – Bratrství – Misie (Příspěvek k premonstrátské spiritualitě). In : HANDGRÄTINGER,T. : Setkání a poslání. Premonstrátská spiritualita. Doksany : Klášter sester premonstrátek, 2015. s. 119 – 126. spracoval br. Herman Jozef Dušan Demjanovič, O. Praem.

Dnes, dňa 24. júla 2018, generálna kapitula našej rehole zvolila nového generálneho opáta, ktorým sa stal osvietený pán Jos Wouters, emeritný opát opátstva Averbode v Belgicku.
Novému generálnemu opátovi vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na príhovor sv. Norberta a prosíme vás o modlitby zaňho, za našu rehoľu a za naše Opátstvo.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

Dňa 21. mája 2018 boli v Opátskom chráme slávnostne inštalované relikvie bl. cisára Karola Habsburského. Fotografie nájdete tu.

Vážení priatelia, od 10. júla dochádza k malej zmene prehliadkových časov v Jasovskom kláštore. Prehliadkové časy budú: 10.00, 10.30, 11.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 a 14.30. Nezmenené zostávajú dni: utorok - sobota. Veríme, že táto zmena bude užitočná. Sprievodcov nájdete vždy pri prvom vstupe do kláštora smerom od brány. Prosíme o sledovanie tejto stránky, kde nájdete aktuálne zmeny. Zároveň budeme radi za každú spätnú väzbu, ktorú nám môžete poslať sem alebo mailom na opatstvojasov@centrum.sk. 
Tešíme sa na vás! Príďte a pozvite aj rodinu, priateľov a známych!

preloadingpreloadingpreloading