spiritualita sv. Norberta

Základnými stĺpmi premonštrátskej spirituality sú tri latinské slová CONTEMPLATIO – COMMUNIO – ACTIO.

Pojem „ kontemplácia “ zahŕňa v sebe niečo, čo bolo základným znamením raného mníšstva. Ide o priame zameranie na Boha, hľadanie cesty k nemu ako k poslednému a základnému cieľu života skrze modlitbu, adoráciu, bohoslužbu, hľadanie Boha v spolubratoch a spolusestrách, ktorí sú nám daní a s ktorými zdieľame život, či v ostatných ľuďoch, ku ktorým sú premonštráti poslaní - v duchu svojho apoštolátu (príkladom v takomto hľadaní môžu byť napríklad traja mudrci, vydávajúci sa za novonarodeným kráľom, zo známeho evanjeliového príbehu).

Druhým základným prvkom premonštrátskej spirtuality je „ bratstvo “. Premonštráti nachádzajú svoj návod k životu v spoločenstve bratov v Regule sv. Augustína, ktorá hneď na úvod zdôrazňuje jednu myseľ, jednu dušu a jedno srdce v Bohu. Spoločný bratský život vychádza z hlbokého spojenia s Kristom ako naším bratom : „ Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí volať ich bratmi, keď hovorí : Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť “ ( Hebr 2,11-12 ).

Pojem „ actio “ označuje misijnú zložku premonštrátskeho života. Pápež Benedikt XVI., pri príležitosti 75. generálneho zhromaždenia únie generálnych predstavených „ o zasvätenom živote v Európe “, uvádza, že tak, ako kedysi sv. Pavol na Aeropágu predstavoval Grékom „ neznámeho Boha “, tak sa aj rehoľníci majú stať aktívnymi v dnešnom svete. Aj zakladateľ premonštrátskej rehole, sv. Norbert, po svojom obrátení v roku 1115 sa stále viac venoval neúnavnej kazateľskej činnosti, kamkoľvek prišiel. Pri svojej misijnej činnosti precestoval takmer pol Európy a najmä vďaka tomu je dnes Rád zastúpený na všetkých kontinentoch.

Podľa zdroja: HANDGRÄTINGER,T. : Hledání Boha – Bratrství – Misie (Příspěvek k premonstrátské spiritualitě). In : HANDGRÄTINGER,T. : Setkání a poslání. Premonstrátská spiritualita. Doksany : Klášter sester premonstrátek, 2015. s. 119 – 126. spracoval br. Herman Jozef Dušan Demjanovič, O. Praem.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

Dňa 21. mája 2018 boli v Opátskom chráme slávnostne inštalované relikvie bl. cisára Karola Habsburského. Fotografie nájdete tu.

preloadingpreloadingpreloading