jasov

Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa

- pondelok – sobota: 7.00 hod.
- nedeľa:  9.00 hod.

 

Kostol sv. Michala (farský kostol)

- pondelok – piatok: letné obdobie -  18.00, zimné obdobie - 17.00 hod.
- nedeľa:  8.00 hod. v reči maďarskej, 9.30 hod. v reči slovenskej.

Opátstvo v spolupráci s obcou Jasov vás srdečne pozývajú na Veľkonočný koncert súboru Veliss BassQuartet, ktorý sa uskutoční dňa 21. apríla 2018 o 17.00 hod. v Abrahámovej sieni kláštora.
Vstupné je dobrovoľné a bude venované na opravy kláštornej knižnice.
Všetkých srdečne pozývame!


Relikvia posledného cisára Habsburskej monarchie, blahoslaveného Karola, bude dňa 21. mája 2018 pri pontifikálnej sv. omši o 10.30 hod. slávnostne inštalovaná v Opátskom chráme. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť!

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

preloadingpreloadingpreloading