nadácia

Nezisková organizácia rádu premonštrátov - Opátstva Jasov

Našu neziskovú organizáciu sme vytvorili v roku 2010. Rozhodol o tom opát Ambróz spolu so svojou radou. Nadácia nám pomáha získavať finančné prostriedky na podporu Opátstva Jasov, umožňuje nám zbierať príspevky a dary, resp. získavať 2% z daní fyzických a právnických osôb.

Peniaze, ktoré takto získavame od svojich darcov, podporovateľov a dobrodincov, nám pomáhajú obnovovať, opravovať, zachovať a rozvíjať naše Opátstvo, ktorého historická a kutlúrna hodnota je pre verejnosť nevyčísliteľná. 


Ak nám chcete pomôcť, Vaše príspevky môžete vložiť, resp. poslať na účet Nezisková organizácia Rádu premonštrátov - Opátstvo Jasov.  

Účet je vedený v Tatra banke:  2921842260/1100. Nech dobrotivý Pán odmení Vašu štedrosť a dobrotu!


Ďakujeme!

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.Relikvia posledného cisára Habsburskej monarchie, blahoslaveného Karola, bude dňa 21. mája 2018 pri pontifikálnej sv. omši o 10.30 hod. slávnostne inštalovaná v Opátskom chráme. Slávnosti sa zúčastnia aj pravnuci bl. Karola arcivojvodovia Karol Konštantín a Ildikó Habsburg-Lothringen. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť!

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

preloadingpreloadingpreloading