nadácia

Nezisková organizácia rádu premonštrátov - Opátstva Jasov

Našu neziskovú organizáciu sme vytvorili v roku 2010. Rozhodol o tom opát Ambróz spolu so svojou radou. Nadácia nám pomáha získavať finančné prostriedky na podporu opátstva Jasov, umožňuje nám zbierať príspevky a dary, resp. získavať 2% z daní fyzických a právnických osôb.

Peniaze, ktoré takto získavame od svojich darcov, podporovateľov, dobrodincov nám pomáhajú obnovovať, opravovať, zachovať a rozvíjať naše opátstvo, ktorého historická a kutlúrna hodnota je pre verejnosť nevyčísliteľná. 


Ak nám chcete pomôcť, Vaše príspevky môžete vložiť, resp. poslať na účet Nezisková organizácia rádu premonštrátov - Opátstvo Jasov.  

Účet je vedený v Tatra banke:  2921842260/1100. Nech dobrotivý Pán odmení Vašu štedrosť a dobrotu!


Ďakujeme!

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

Návšteva opáta Ambróza v Užhorode
Foto z návštevy nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

gymnazium premonstratovPremonštráti obnovia gymnázium v Košiciach, Kováčska 28 otvorí svoje brány od budúceho školského roka. Ministerstvo školstva SR udelilo Rádu súhlas na to, aby ako zriaďovateľ po rokoch opäť otvoril cirkevné gymnázium. Rehoľa vlastní priestrannú školskú budovu v centre mesta Košice po stáročia, cirkevné gymnázium v nej pôsobilo už od 17.storočia. Samotní premonštráti spravovali gymnázium na Kováčskej od roku 1811. (Viac v článku)

Z premonštrátskeho Kostola Najsvätejšej Trojice po vyše 30-tich rokoch opäť vyzváňajú zvony. Z kostola rehole premonštrátov na Hlavnej ulici znovu počuť zvony, ktoré takmer 30 rokov mlčali. Košičanom a návštevníkom mesta sa z niekdajšieho jezuitského či univerzitného kostola, dnes Kostola Najsvätejšej Trojice, ozývajú pravidelne o 7.00, 12.00 a 18.00 hod.. Viac v tlačovej správe.

preloadingpreloadingpreloading