knižnica

Knižnica v súčasnej dobe nie je verejnosti prístupná. Navštíviť ju môžte virtuálne prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/144975
Reportáž z Vianočného koncertu, ktorý sa konal dňa 5. januára 2018, nájdete v čase 39:03.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13081/126251
Reportáž o knižnici v relácii Orientácie vysielaná dňa 21. mája 2017, v čase od 21:53.


ONLINE katalóg knižnice opátstva Jasov
nájdete tu
.

 

 

 

 

Vytvorené s čiastočnou podporou projektu APVV-0482-11.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13023/154331
V sobotu 21. apríla vysielala RTVS seriál Božie domy s Vandalom, v ktorom hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne pamiatky Slovenska. V tejto poslednej časti predstavuje okrem iného náš Jasovský kláštor. V priloženom odkaze si môžte tento diel pozrieť.Relikvia posledného cisára Habsburskej monarchie, blahoslaveného Karola, bude dňa 21. mája 2018 pri pontifikálnej sv. omši o 10.30 hod. slávnostne inštalovaná v Opátskom chráme. Slávnosti sa zúčastnia aj pravnuci bl. Karola arcivojvodovia Karol Konštantín a Ildikó Habsburg-Lothringen. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť!

dva percentaVenujte
nám dve
percenta z Vašich daní !

Voľba opáta v Jasove
Foto z voľby nájdete tu.

dva percenta

gymnazium premonstratovONLINE Katalóg Knižnice opátstva Jasov.
10.január 2012 - Bol pridaný odkaz na zdigitalizovaný archív knižnice opátstva Jasov.
Klikajte na http://opatstvojasov.kniznice.eu

preloadingpreloadingpreloading